Anunt achizitie directa constructie

S.C. DOMENIUL VLADOI S.R.L.
CUI 17568120
J 13/1526/ 2005
SEDIUL MURFATALR
Nr. 01 din 07.01.2023

Anuntul de participare

 1. SC DOMENIUL VLADOI SRL,CUI 17568120, Nr.de inregistrare O.N.R.C. J13/1526/2005,
  Sediul în Oras MURFATALR, str. CALEA DOBROGEI,nr.6,judetul Constanta.Telefon
  0722578768, e-mail: ancamariavladoi@gmail.com. Persoana de contact Ion VLADOI
 2. Denumirea programului si a contractului „EXTINDERE SI MODERNIZARE CRAMA
  VLADOI“, contract achizitie produse.
 3. Obiectul contractului – achizitie servicii construire:
  OPERATIUNEA 1 : Actiunea 1.Construcția / Reconstrucția / Achiziția, inclusiv prin leasing,
  a clădirilor pentru producție, ambalare, depozitare, inclusiv recepție, a laboratoarelor
  pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, a sălilor de
  degustare etc.
  Constructiile ce se vor realiza sunt :
  • Hala de maturare – 108.40 mp
  • Magazie ambalaje – 84,10 mp, Amplasamentul pentru Hala de maturare si Magazie
   ambalaje este in Satul Siminoc, Strada Amurgului, nr 2A, jud. Constanta
 4. Durata contractului 12 ( doisprezece ) luni, durata de executie este de 6 luni de la
  predarea amplasamentului.
 5. Valoarea total estimata 668508,00 lei fara TVA , din care eligibila: 668508,00 lei si
  valoarea neeligibila 127016,52 lei TVA.
 6. Criteriul de atribuire : „prețul cel mai scăzut”
 7. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 23.01.2023 ora 10:00
 8. Data si ora sedintei de deschidere : 23.01.2023 ora 12:00
 9. Locul si modul de obtinere a documentatiei : SC DOMENIUL VLADOI SRL , Oras
  MURFATALR, str. CALEA DOBROGEI,nr.6,judetul Constanta, personal sau prin
  reprezentanti .
 10. Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele : 0722578768.

Reprezentant legal
Paraschivoiu Vladoi Anca Maria